آدرس:

تهران، خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، بن بست سلحشور، پلاک 3

تلفن:

88953612 - 86052746

باران اردبیل

باران اردبیل
محدوده معدنی باران در استان اردبیل و در شمال غررب مشکین شهر واقع شده است که در فاصه 17 کیلومتری جنوب شرق آن واقع شده است.محدوده در نقشه زمین شناسی 1/100000 لاهرود و 1/250000 اهر واقع شده است.براساس مطالعات زمین شناسی تقریباً تمامی محدوده پوشیده از زونهای آلتراسیونی می باشد که چهار جز متفاوت در منطقه دیده می شود: الف-آندزیت ها و لاتیت آندزیت های پورفیری که به شدت تحت تاثیر آلتراسیون سیلیسی قرار گرقته و نیمه شرقی محدوده را پوشیده است. ب-واحدهای ولکانیکی که دارای آلتراسیونهای آلونیتی و کائولینتی بوده و بخش بزرگی از محدوده را پوشش داده ج-توده های نیمه عمیق گرانودیوریت و کوارتزدیوریت در بخش غربی قراردارد و حاوی آلتراسیونهای آرژیلیتی و آلونیتی است. د-پادگانه های آبرفتی قدیمی و جوان به سن کواترنر که در غرب محدوده دیده می شوند. طبق مطالعات انجام شده انتظار کانه زایی آلونیت و کائولینیت در قسمت شمالی وجود دارد.براساس پردازش داده های ماهواره ای و نقشه های دورسنجی می توان نتیجه گرفت که بیشتر ساختارهای منطقه روند شرقی- غربی دارند و کانی زایی در دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرد.در بخش شمالی میزان آلتراسیونهای آلونیت و کائولینیت زیادی به چشم می خورد و مکان مناسبی برای کانی زایی غیرفلزی است.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.